Umění jógy – SPIRÁLNÍ JÓGA

 

vede MUDr. Marcela Mikešová

 

Přihláška na cvičení

 

Den, hodina a místo kurzu: .............................................................................................

 

Jméno: ...................................................................................................................

 

E-mail: ...................................................................................................................

 

Telefonní číslo: ..........................................................................................................

 

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) uděluji souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, emailová adresa a číslo telefonu) poskytnutých správci a zpracovateli osobních údajů Marcele Mikešové, IČO: 47572515, pro účely emailové komunikace správce s klientem po dobu 30 let. Můžete kdykoliv požádat o zrušení vámi uděleného souhlasu. 

Souhlas uděluji: a) ANO, b) NE (zaškrtněte)

 

Platba ............... Kč, uhrazena dne ................... a) v hotovosti, b) převodem    

 

Prosím, informujte učitelku jógy o svých případných zdravotních potížích a stavech (i těhotenství, menses) vždy před zahájením cvičení.

Trpíte-li zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti cvičení jógy se svým ošetřujícím lékařem.

Účast na kurzu je na vlastní zodpovědnost, cvičte, prosím, v rámci svých možností.

 

Datum .......................                 Podpis .....................................