Přihláška na kurzy v Praze 

 

UMĚNÍ JÓGY - SPIRÁLNÍ JÓGA

 

vede MUDr. Marcela Mikešová

 

Přihláška na cvičení

 

 

Den, hodina a místo kurzu: .................................................................................

 

Jméno: .......................................................................................................

 

E-mail (uveďte pouze, pokud souhlasíte se zasíláním informací o kurzech):

Uvedením e-mailu udělujete souhlas se zasíláním informací cca 4x ročně.

 

................................................................................................................

 

Platba  ........................ Kč   uhrazena dne ......................... a) v hotovosti  b) převodem    

 

Prosím, informujte učitelku jógy o svých případných zdravotních potížích a stavech (i těhotenství, menses) před zahájením cvičení.

Trpíte-li vážnějšími zdravotními problémy, poraďte se o vhodnosti cvičení jógy se svým ošetřujícím lékařem.

Účast na kurzu je na vlastní zodpovědnost, cvičte, prosím, v rámci svých možností.

 

Datum ..............................                   Podpis ..............................................