Co je jóga

   Jóga je velmi staré učení, které se postupně vyvíjelo až do dnešní moderní podoby. Jóga je u nás na západě spíše známá jako fyzické cvičení, zaujímání více či méně náročných tělesných pozic, ásan. Ale původní jóga byla a stále je životní cestou, kterou volí adept, jenž by rád žil v harmonii sám se sebou i s celým veškerenstvem. To, zda se mu to daří či ne, není v józe úplně podstatné. Důležité je jeho nasměrování k aktivnímu zájmu o sebe samého a v důsledku toho o pozitivní vývoj lidstva jako takového.

   Ve starých jógových spisech se na prvním místě zdůrazňuje význam etiky, tzv. jamy a nijamy. Jsou soustavou doporučení, jakým způsobem prožívat přítomný okamžik. Něco jako křesťanské desatero. V józe se "přikázání" pojímají obšírněji. Např. když neubližovat, tak nejenom činem, ale ani myšlenkou a ani sám sobě. Pokud se žák jógy snaží dodržovat tyto zásady v běžném životě, mají úžasné účinky na zkvalitnění jeho mentálního zdraví, odpadají všemožné touhy po nesčetných zdánlivých příjemnostech, ale i hněv a strach z nepříjemných zážitků. Když se naše mysl uzdravuje, začíná regenerovat i naše tělo, uvolňuje se, energetizuje. Jógové fyzické cvičení je v tomto smyslu druhořadé, nicméně pro moderního člověka je často jedinou schůdnou oblastí, kudy do tohoto prastarého systému proniknout.

   Začátečník zaujímá ásany, které jeho tělo vyváženě protahují a posilují. Po nějakém čase zjišťuje, že je nejenom pružnější, ale i vitálnější. Po klasickém sportu často přicházívá fyzická únava. Tu po správně sestavené hodině jógy neucítíte. Zato se tělo napřímí, narovnají se záda, odeznívají bolesti kloubů. Člověk se celkově cítí lépe. Ásany nejsou náhodné pozice, ale přesně vybrané tělesné polohy, kdy kromě pohybového aparátu ovlivňujeme i vnitřní orgány, jejich prokrvení, tonus a tím i funkci. Cvičení tak zlepšuje nejen stav naší kostry, ale pozitivně ovlivňuje i průběh různých interních onemocnění.  Jóga je výbornou prevencí i terapií řady civilizačních chorob.

   V klasickém indickém lékařství – ayurvédě – se léčí bylinkami a dalšími přírodními prostředky a procedurami, harmonizací prostředí nemocného, změnou životních návyků a postojů a vybranými jógovými sestavami ušitými na míru konkrétnímu pacientovi. Dosahuje se výborných výsledků zejména u chronických zdravotních potíží, s kterými si naše západní medicína neví rady nebo které řeší radikálním drastickým způsobem.

   Příkladů bychom tu mohli vyjmenovat celou řadu. Známé je například zvýšení obranyschopnosti jedince, pokud se pravidelně věnuje tzv. obráceným polohám, laicky řečeno hlavou dolů. Určitě tu působí i prokrvení žláz s vnitřní sekrecí, které tak harmonizují svoji funkci.

   Na našich kurzech a akcích cvičíme spirální jógu, která vychází ze systému jógy dle Iyengara. Pan B.K.S. Iyengar (14. 12. 1918 - 20. 8. 2014) vybudoval světoznámý jógový institut v indickém státě Maháráštra ve městě Púna. Pan Iyengar vypracoval přesné postupy, jak polohy zaujímat a jak v nich pracovat, abychom v sobě vyrovnávali protichůdné energie slunce – ha a měsíce – tha (obdoba taoistického jang a jin). Vyvinul systém pomůcek ke cvičení jógy, které náročné ásany usnadní. Pozice jsou pak přesně provedené a jejich účinek se zvýší. Soubor pomůcek zahrnuje různé bloky z pěnové hmoty, na které si sedáme, pokud v sedě přímo na zemi neudržíme rovná záda, popruhy, kterými si nastavujeme délku našich paží, když si např. s nataženými koleny nedosáhneme až na chodidla apod.